Amstelodamum 1900 - 2000

DVD 37.705 pagina's

Amstelodamum 1900 - 2000 Alle jaarboeken & Maandbladen.

De DVD bevat de jaarboeken Amstelodamum vanaf jaargang 1 in 1902 t/m jaargang 91 in 1999. Verder zijn opgenomen de maandbladen Amstelodamum vanaf jaargang 1 in 1914 tot en met jaargang 86 in 1999. De jaargangen zijn integraal opgenomen, behoudens enige veranderingen uit praktische overwegingen. Daarnaast zijn de twee verschenen registers opgenomen. Het ene register uit 1937 ontsluit de jaarboeken en jaargangen t/m 1933. Dit register bevat ook verwijzingen naar het niet op de DVD opgenomen Amsterdamsch Jaarboekje. Het tweede register verscheen in 1964 en ontsluit de periode 1934-1963. In 1948 verscheen een kroniek over de jaren 1940-1945. Ook deze kroniek is apart opgenomen.
ISBN: 90-76650-11-X
Verschenen: 2000
Overig: Herdruk op DVD, 2011