Vanellus 1948 - 2008

DVD 15.473 Pagina's

Verenigingsblad van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. Met veel gedetailleerde natuur informatie

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten


De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, kortweg BFVW, is in 1947 opgericht door een aantal mensen die zich grote zorgen maakten over de bedreigingen van de vrije natuur en de daarin levende weidevogels in het bijzonder. Gedurende de laatste wereldoorlog was namelijk door het ontbreken van doelmatige controle in het vrije veld een situatie ontstaan waarin velen voor zich zelf uitmaakten wat wel en wat niet toelaatbaar was. Eieren van weide- en watervogels werden ongelimiteerd geraapt, terwijl vaak geen rekening werd gehouden met de wettelijke sluitingsdatum. Hoewel er indertijd sprake was van een zeer dichte weidevogelpopulatie, zou voortzetting van de hier beschreven anarchie in het vrije veld onherroepelijk leiden tot teloorgang ervan. Vandaar dat al vanaf 1942 initiatieven werden genomen tot oprichting van plaatselijke vogelwachten met vanaf 1947de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten als koepel

ISBN: xxx-xxx
Verschenen: 2008