Westerheem 1952 - 2004

DVD 15.647 pagina's

Westerheem 1952 - 2004 - Archeologisch tijdschrift

Westerheem is het orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) en is sinds het verschijnen van het eerste nummer in 1952 één van de belangrijkste periodieken op gebied van de Nederlandse archeologie. Niet alleen de amateur- of vrijetijdsarcheologen leveren hun bijdrage aan de inhoud, ook de professionele archeologen doen in dit tijdschrift mededeling van hun bevindingen. Gedurende vele tientallen jaren is door middel van Westerheem melding gemaakt van nieuwe vindplaatsen, zijn de resultaten van recent archeologisch onderzoek gepresenteerd en zijn interessante vondsten besproken. Ook de samenhang tussen vindplaatsen en de analyse van langdurig onderzoek binnen regio’s zijn regelmatig terugkerende onderwerpen. Andere belangrijke onderdelen van Westerheem zijn het literatuursignalement en het wel en wee van de vereniging, dat aan bod komt. Westerheem is hiermee een belangrijke bron voor de geschiedenis van de AWN en de Nederlandse archeologie geworden.
Op deze DVD zijn de jaargangen 1952- 2004 verzameld.
ISBN: 90-76650-32-2
Verschenen: 2004
Overig: Reprint 2011