Onze Taal 1932 - 2011

DVD 20.202 pagina's

Het toonaangevende tijdschrift over de Nederlandse taal in al haar facetten. Uitgave van het Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor liefhebbers van de Nederlandse taal, die als doelstelling heeft het verantwoorde gebruik van het Nederlands te bevorderen. Al zeventig jaar geeft het genootschap maandelijks het tijdschrift Onze Taal uit. De uitgave hiervan is de belangrijkste activiteit van het genootschap. Het blad bevat artikelen over goed of fout taalgebruik, leesbaar schrijven, spreken en presenteren, taal en computer, argumentatie, woordenboeken, nieuwe woorden, de herkomst van woorden, spelling, jongerentaal, enz. Onze Taal geeft zijn lezers op een taalkundig verantwoorde en prettig leesbare manier informatie over dit soort onderwerpen. Maar het is ook een blad dat zijn lezers ruimschoots aan het woord laat komen. Er is onder meer veel ruimte voor reacties van lezers op de verschenen artikelen, voor het onder de aandacht brengen van vermakelijke -- of ergerniswekkende -- taalverschijnselen en voor oproepen waarmee lezers informatie over woorden of uitdrukkingen willen achterhalen. Een- of tweemaal per jaar verschijnt er een themanummer, in het verleden bijvoorbeeld over reclametaal, 'de taal der liefde' en over 'taal en geheugen'. Alle afleveringen van Onze Taal uit de periode 1932 - 2006 zijn nu op een DVD uitgebracht en bieden daarmee een unieke verzameling voor eenieder die ge├»nteresseerd is in onze Nederlandse taal en haar historie.
ISBN: 90-76650-12-8
Verschenen: 2001
Overig: Aanvulling 2007