Adel en Patriciaat, de Rode- & Blauwe Boekjes

DVD 86.527 pagina's

Nederland's Patriciaat 1910-1997
Nederland's Adelsboek 1903-1987
Stam- en Wapenboeken met meer dan 1200 wapentekeningen in kleur

Nederland's Patriciaat 1910 - 1997

38.740 pagina's

Herdruk als reprint verkrijgbaar.
De zogenaamde "Blauwe Boekjes" Nederland's Patriciaat 1910 - 1997

Nederland's Patriciaat, het blauwe boekje, vanaf 1910.
De uitgave van Nederland's Patriciaat werd in 1910 gestart door D.G. van Epen, directeur van de N.V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek. Na zijn overlijden in 1930 werden de verzamelingen van het bureau en de uitgave van Nederland's Patriciaat overgenomen door de daartoe gevormde Stichting Nederland's Patriciaat. Bij de oprichting van het Centraal Bureau voor Genealogie (1945), werden de verzamelingen en activiteiten, waaronder de uitgave van "het blauwe boekje", daarin ondergebracht. Sindsdien is de reeks een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie. Inmiddels zijn in de reeks de genealogieën van ruim 1750 geslachten gepubliceerd. Een volledig overzicht van de, in Nederlands Patriciaat gepubliceerde families is te vinden in deel-80, 1997 (blz. 486 - 520). Uitvoeriger beschouwingen over de geschiedenis van de reeks Nederlands Patriciaat werden geschreven door O. Schutte, gepubliceerd in het "Jaarboek Centraal Bureau voor Geneologie", 1973 en door C.J.M. Bruin en C. Schmidt, gepubliceerd in het "Jaarboek Centraal Bureau voor Geneologie", 1980.

Nederland's Adelsboek 1903 - 1987

45.155 pagina's


De beroemde "Rode Boekjes" Nederland's Adelsboek 1903 - 1987

Deze uitgave van het Nederlands Adelsboek beoogt
de individuele onderzoeker ten dienste te staan.
Zo staan op deze DVD 78 delen van het Nederlands Adelsboek, uitgegeven in de periode 1903-1987. De jaargangen zijn integraal overgenomen, behoudens enige veranderingen uit praktische overwegingen. Zo zijn blanco bladzijden zonder paginanummering, zoals schutbladen en achterzijden van fotopagina's weggelaten. De transparanten met foto-onderschriften zijn onder de foto's geplaatst..
De DVD bevat verder boekjes die in samenhang met de serie verschenen zijn:
-De Nederlandsche Adel' deel 1 (deel II is nooit verschenen) van Jhr. E.B.F.F. -Wittert van Hoogland (1913) ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid.
-Voorts drie lexicografische naamregisters (1912-1918, 1919-1927 en 1928-1939) met register 1919-1927.
-Twee uitgaven onder de titel 'historisch gedeelte' (uit respectievelijk 1925 en 1930) en een deeltje 'Opmerkingen' van de hand van hoofdredacteur W.J.J.C. Bijleveld (1949).

Stam- en Wapenboeken

2.286 pagina's

Twee imposante uitgaven met circa 1200 prachtige wapenafbeeldingen, in kleur. Grootformaat.

Stam- en wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche familiën Wapenboek van den Nederlandschen adel
Twee beroemde en kostbare uitgaven met ca 1200 prachtige wapentekeningen in kleur, vergezeld van ruim 2000 tekst-pagina's met genealogische- en heraldische gegevens.
In 1883 en 1887 verscheen het Wapenboek van den Nederlandschen adel van J.B. Rietstap. Een imposant werk in twee delen. Imposant vanwege de kostbare uitvoering en vanwege de indrukwekkende afmetingen. Het werk is alfabetisch van opzet, de genealogieën zijn niet altijd even punctueel, maar de wapenafbeeldingen zijn ook heden ten dage nog beroemd. Rietstap schrijft in zijn voorrede, met gevoel voor understatement: "Naar de tegenwoordige inzichten mocht daarbij eenige genealogische tekst niet ontbreken, terwijl de groote vooruitgang op artistiek gebied het mogelijk maakte den kleurendruk te baat te nemen".
Al even imposant is het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Dit boek van A.A. Vorsterman van Oijen verscheen in drie delen in 1885, 1888 en 1890. De beide uitgaven zijn vergelijkbaar in hun uiterlijke verschijningvorm. Het zijn pronkwerken, met prachtige wapentekeningen. De originelen zijn kostbaar, schaars en vaak incompleet doordat de wapens in de loop der tijd verdwenen zijn. Met deze uitgave op DVD heeft u de boeken digitaal beschikbaar, terwijl er, zij het met enige beperkingen, full-text kan worden gezocht. Daarbij kunnen de wapens en teksten zo worden overgenomen in bijvoorbeeld een Word bestand.
ISBN: xxx-xxx-xxx
Verschenen: 2011
Overig: De DVD is een samenvoeging van 3 eerdere uitgaven. De z.g. Rode- en Blauwe boekjes en Wapentekeningen