Residentie Almanak 1823 - 1903 Den Haag en Nederland

DVD 52.794 pagina's

Een soort Staatsalmanak  over dan Haag en Nederland Een uiterst kostbare serie, nu voor het eerst beschikbaar

De Residentie-Almanak (1823 - 1903) past in een tijdsbeeld waarin de wereld kleiner en beheersbaarder werd.
Ook Philias Fogg kon zijn "Reis om de wereld in 80 dagen" (Jules Verne, 1872) alleen maar volbrengen dankzij zo'n naslagwerk. Voor genealogen vormt deze reeks jaarboeken een prachtige bron, niet alleen als "Who is Who", maar ook ter kleuring van de tijd van onze voorouders.

Het heeft veel moeite gekost om de serie bijeen te sprokkelen.
De Residentie-Almanak biedt niet alleen informatie over Den Haag maar over heel Nederland.
De jaarboeken geven onderzoekers veel meer dan de titel suggereert. Het gaat eigenlijk om een soort staatsalmanak en dat is belangrijk om te weten, want tussen 1830 en 1862 zijn er in ons land geen staatsalmanaken gepubliceerd. De Haagse almanakken beginnen vanzelfsprekend met een overzicht van het vorstenhuis en geven vervolgens een overzicht van de leden van het parlement en de belangrijkste ambtenaren, alsmede van burgemeesters en secretarissen van alle Nederlandse gemeenten, rechters en advocaten, enzovoorts.
Daarnaast zijn er ook varianten, op wat wij nu het spoorboekje zouden noemen, en afvaarten naar buitenlandse havens. De Almanak is ook een Haagse Almanak, met name van alle boekverkopers, artsen, vroedmeesters, kerkgenootschappen en het verenigingsleven in de stad.
Ter aanvulling is nog opgenomen de curieuze uitgave "La Haye diplomatique et mondain" met onder andere lijsten van dagen waarop men "jour" hield.
ISBN: 978-90-5802-077-2
Verschenen: 2010