De Navorscher 1851 - 1960

DVD 50.622 pagina's

De Navorscher 1851 - 1960, bestrijkt een breed cultureel gebied waaronder geschiedenis, geslacht en wapenkunde en letterkunde

De Navorscher is een opmerkelijk tijdschrift, dat voor het eerst werd uitgegeven in 1851 en (met enkele onderbrekingen) tot 1960 zou blijven bestaan. Het tijdschrift probeerde een middel te zijn tot ´gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen´ en had tot doel ´den weetgierigen navorscher in zijne werkzaamheden bij te staan´ door het publiceren van allerlei wetenswaardigheden op het gebied van de wetenschap en kunst. Met uitzondering van de eerste jaargangen hebben de uitgaven een thematische indeling met rubrieken als geschiedenis, oudheid-, munt- en penningkunde, geslacht- en wapenkunde, geschiedenis der letterkunde, taalkunde, kunstgeschiedenis en - later - muziekgeschiedenis, kerkgeschiedenis en folklore of volkskunde.
De uitgave van De Navorscher op DVD geeft de onderzoeker de beschikking over meer dan 50.000 pagina´s uniek bronmateriaal.

ISBN: 90-76650-10-1
Verschenen: 2000
Overig: Herdruk 2011