Natura 1901 - 2003

DVD 25.335 pagina's

100 jaargangen Natura 1901 - 2003, het verenigingsblad van de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), opgericht op 27 december 1901, is een natuurstudievereniging die zich tevens inzet voor natuurbescherming en het bevorderen van natuurbeleving. Momenteel heeft de vereniging ruim 8000 leden, waaronder niet alleen geïnteresseerde natuurliefhebbers en amateurbiologen maar ook vakmensen. Het verenigingsblad heet Natura en komt zesmaal per jaar uit. De naam “Natura” is gebruikt vanaf maart 1906. Vanaf maart 1902 ging daaraan vooraf het “Maandblad der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging” en bij de oprichting van de KNNV in 1901 is begonnen met de “Mededeelingen der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging” op enkele pagina’s in het blad “De Levende Natuur”.

Op de DVD zijn opgenomen:
• Alle jaargangen Natura van 1906 tot en met 2003, die van het “Maandblad” van 1902 tot en met 1906 en de daaraan voorafgaande “Mededeelingen”.
• Tevens is opgenomen het jubileumboek “80 jaar KNNV, 1901-1981” door J.A. Nijkamp. Een groot deel van dit boek (pagina’s 22 tot 70) is gewijd aan Natura. Nijkamp heeft daarin overigens ook allerlei andere activiteiten binnen de vereniging beschreven.
• Bij het jubileumboek “80 jaar KNNV, 1901-1981” hoort ook een lijst met errata, opgesteld door Bettie Coops.
• Ook van de hand van Bettie Coops tenslotte is een overzicht van 100 jaar Natura, waarin achtereenvolgens verschijningsfrequentie, nummering, formaat en opmaak, inhoud en redactie en bijzondere of thema-nummers worden beschreven.
Deze bron van (natuur)historische informatie is met deze uitgave eenvoudig toegankelijk geworden.
ISBN: 90-76650-31-4
Verschenen: 2004
Overig: Herdruk 2011