Haarlem en Omstreken

DVD 30.188 pagina's

Historische Tijdschriften Noord-Holland: Zuid-Kennemerland

Onder leiding van de Stichting Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland is een samenwerkingsproject opgezet waarbij de historische verenigingen in de regio Zuid-Kennemerland hun historische tijdschriften digitaal beschikbaar stellen. Iedere historische vereniging heeft voor haar eigen gemeente de belangrijkste publicaties geselecteerd. Al deze periodieken zijn door Stichting Historic Future gebundeld op DVD. Van de Vereniging Haerlem zijn de Jaarverslagen 1904 - 1928, de Jaarboeken 1929 - 2000 en het Register 1929 - 1965 opgenomen. Met meer dan 16.000 pagina´s vormt de serie jaarboeken en jaarverslagen een rijke, veelvuldig geraadpleegde bron. Van de Stichting Santpoort is de periodiek De Zandpoort 1978 - 1999 opgenomen en tevens de verslagen van de Stichting tussen 1976 en 2001.
Van de Stichting Ons Bloemendaal zijn alle uitgaven van het tijdschrift Ons Bloemendaal 1977 - 2001 op de dvd geplaatst. Aanvankelijk heette het blad van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek ‘Nieuwsbrief’ en sinds 1999 HeerlijkHeden. De nummers 1 t/m 110 zijn opgenomen en beslaan daarmee de jaren 1973-2001. De Stichting Meer-Historie (Haarlemmermeer) kent sinds 1973 haar eigen periodiek. De edities daarvan zijn tot en met 2001 op de DVD geplaatst. De Historische Kring Velsen brengt sinds 1992 het blad Velisena uit. Hiervan zijn de jaargangen 1992 - 2001 opgenomen. Tevens is de speciale uitgave ´Velsen 1940 - 1945, een gemeente in oorlogstijd´ opgenomen. Het Genootschap Oud-Zandvoort kent haar eigen verenigingsblad De Klink (1980 - 2000). Naast het Gemeenteblad van Zandvoort (1963 - 1977) zijn elf publicaties van plaatselijk belang opgenomen.
ISBN: 90-76650-23-3
Verschenen: 2002
Overig: Herdruk 2011