Gelderse Bronnen

DVD 40.406 pagina's

Vereniging Gelre:
Bijdragen en Mededelingen 1898-1998
Registers Leenactenboeken
Ridderschap Oorkonden en Acten

Gelre: Bijdragen & Mededelingen 1898 - 1998

29.274 pagina's

Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre 1898 - 1998

´Bijdragen en Mededelingen´ van de Vereniging Gelre 1898 - 1998. Het doel van de Vereniging Gelre is de beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht door middel van het uitgeven van oorspronkelijke stukken en van verhandelingen op dat gebied. Zij doet dit door het uitgeven van het periodiek ‘Bijdragen en Mededelingen’, dat sinds 1898 verschijnt en vooral de laatste 50 jaar veel artikelen kent. Tevens zijn opgenomen de beredeneerde indexen op de Bijdragen en Mededelingen en het jubileumboek van de vereniging Gelre, ´100 Jaar Gelre´.

Gelre: Leenregisters

4.929 pagina's

Leenregisters Gelre en Grondslagen voor een bibliographie van Gelderland

Leenregisters Gelre en Grondslagen voor een bibliographie van Gelderland. Tot de belangrijkste bronnen voor de meest uiteenlopende aspecten van historisch onderzoek behoren ongetwijfeld leenregisters. Deze leenakten zijn door hun aard en inhoud een belangrijke bron voor genealogen, huizenonderzoekers, rechtshistorici en tal van andere onderzoeksdisciplines. Tevens zijn de registers van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen opgenomen, alsmede de registers op de leenaktenboeken van het Overkwartier, de Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse lenen, de bannerheerlijkheid Baer, Emmerik en Klarenbeek. Dit geheel wordt gecomplementeerd door de opname van het werk van P. Gouda Quint, de Grondslagen voor een bibliographie van Gelderland uit 1908, een zeer nuttig naslagwerk, dat later met een tweetal vervolgdelen (1927 en 1952) en jaarlijkse supplementen is aangevuld.

Gelre: Ridderschap, Oorkonden

6.431 pagina's

Ridderschap, Oorkonden en Acten

Gelderse Bronnen. De Stichting Historic Future heeft tot slot een aantal vaak gevraagde, maar moeilijk bereikbare, publicaties over Gelre gedigitaliseerd. Het gaat hier om de volgende uitgaven: de 6 delen ‘Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (1286-1538)’ door I.A. Nijhoff, uitgegeven tussen 1830-1875, ‘De ridderschap van de Veluwe’ uit 1859 en de ‘Bannerheeren en ridderschap van Zutphen’ uit 1877 door W.J. D’Ablaing van Giessenburg, ‘De ridderschap van het kwartier van Nijmegen’ uit 1899 door P.A.N.S. van Meurs en de ‘Acten betreffende Gelre en Zutphen (1107-1415)’ door P.N. van Doorninck en J.S. van Veen uit 1908.

ISBN: xxx-xxx-xxx
Verschenen: 2011
Overig: Samenvoeging van eerder verschenen CD's over Gelderland.