Van der Aa, Aardrijkskundig & Biografisch Woordenboek

DVD 15.873 pagina's

Het beroemde werk van Van der Aa, waarin Nederland (rond 1850) minutieus beschreven wordt

Aardrijkskundig Woordenboek

11.395 pagina's

Het beroemde werk van Van der Aa, waarin Nederland (rond 1850) minutieus beschreven wordt

Dit beroemde naslagwerk in 13 delen van Abraham Jacob van der Aa verscheen tussen 1839 en 1851. Het werk is alfabetisch van opzet. De beschrijving van de plaatsen is uitvoerig en uiterst nauwkeurig. Geen ander werk geeft in kort bestek, een zo genuanceerd topografisch beeld van het Koninkrijk der Nederlanden (inclusief overzeese gebiedsdelen) van circa 150 jaar geleden. In de meeste archieven treft men een iets verkleinde reprint aan, die rond 1976 verscheen. De originele serie is kostbaar en de reprint is uitverkocht. Door deze DVD uitgave, is dit beroemde Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden nu voor iedere geïnteresseerde beschikbaar.

Biographisch Woordenboek

4.478 pagina's

Levensbeschrijvingen van vooraanstaande personen met fraaie litho's

Biographisch Woordenboek der Nederlanden
"Bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt". Door A.J van der Aa, lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. In 12 delen verschenen tussen 1852 en 1878 bij J.J. van Brederode te Haarlem. De vele familiebeschrijvingen in de eeuwen voor 1850 kunnen bij genealogisch onderzoek een welkome aanvulling vormen op de reeds verzamelde gegevens. Deze uitgave bevat de complete tekst van de originele 12 delen van der Aa, inclusief de litho's. Alle pagina's kunnen op het scherm worden bekeken en worden afgedrukt, full-text zoeken is mogelijk, hoewel de aard van het drukwerk hier enige beperkingen oplegt. Met deze uitgave is dit kostbare antiquarische naslagwerk nu voor iedere ge├»nteresseerde beschikbaar.
ISBN: 97890-5802-0802
Verschenen: 2011